Samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens

De Inspectie van het Onderwijs en de Autoriteit Persoonsgegevens werken sinds 1 januari 2016 samen aan een efficiënt en effectief toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door onderwijsinstellingen. We hebben in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken hoe we elkaar informeren.

De overeenkomst houdt kort samengevat het volgende in:

  • De Autoriteit Persoonsgegevens informeert ons wanneer zij van plan is onderzoek te doen hoe een onderwijsinstelling de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft.
  • We informeren elkaar desgevraagd met alle informatie die relevant kan zijn voor ieders taak.
  • Als iemand bij Klantontact melding maakt van mogelijke overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwijzen we de melder door naar de Autoriteit.
  • Krijgen we signalen (door derden of vanuit eigen waarneming) over mogelijke schendingen van de AVG door onderwijsinstellingen, dan geven we die meteen door aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het toezicht op verwerking van persoonsgegevens blijft ook in die gevallen bij de Autoriteit Persoonsgegevens liggen.

Jaarlijks evalueren we samen hoe de samenwerking verloopt.