Dr. Arnold Jonk

Dr. Arnold Jonk

Functie
Plaatsvervangend Inspecteur-generaal

Arnold Jonk is plaatsvervangend Inspecteur-generaal Daarnaast heeft hij de portefeuilles primair onderwijs en speciaal onderwijs. Ook is hij verantwoordelijk voor kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, niet-bekostigd onderwijs, Nederlands onderwijs in het buitenland en de vertrouwensinspecteurs.

Curriculum vitae

Hiervoor werkte hij als directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van evidence based beleid, het strategisch informatiebeleid en het verbeteren van het contact tussen wetenschap, beleid en praktijk. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de EVD (het agentschap van het ministerie van Economische Zaken voor internationaal ondernemen en samenwerken), adviesbureau Het Expertise Centrum en de Universiteit van Amsterdam.

Vragen aan Arnold Jonk

Wilt u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht brengen van plaatsvervangend Inspecteur-generaal Arnold Jonk? Dan kunt u een brief sturen aan:

Inspectie van het Onderwijs 
T.a.v. Arnold Jonk 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

Of neem contact op via ons contactformulier.