Er werken ongeveer zeshonderd mensen bij de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn niet alleen inspecteurs, maar bijvoorbeeld ook ondersteuners en analisten.

  • drs. Monique Vogelzang - Inspecteur-generaal van het Onderwijs (portefeuilles: voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) 
  • dr. Arnold Jonk - Plaatsvervangend Inspecteur-generaal (portefeuilles: primair onderwijs en speciaal onderwijs)

Management

De onderwijssectoren en directies worden aangestuurd door directeuren.

  • drs. Rutger Meijer - directeur Toezicht primair onderwijs
  • drs. Christa Broeren - directeur Toezicht speciaal onderwijs
  • drs. Hariët Pinkster - directeur Toezicht voortgezet onderwijs
  • drs. Esther Deursen - directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs
  • drs. Erik Martijnse - directeur Toezicht hoger onderwijs
  • dr. Bert Bulder - directeur Kennis
  • drs. Cas Teijssen - directeur Beleidsondersteuning en Organisatie
  • drs. Jeroen van Wingerde RA - directeur Rekenschap & Juridische Zaken