Er werken ongeveer zeshonderd mensen bij de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn niet alleen inspecteurs, maar bijvoorbeeld ook ondersteuners en analisten.

drs. Monique Vogelzang

Management

De onderwijssectoren en directies worden aangestuurd door directeuren.

  • drs. Rutger Meijer - directeur Toezicht primair onderwijs en kinderopvang
  • drs. Rogier Oet - directeur Toezicht speciaal onderwijs
  • drs. Hariët Pinkster - directeur Toezicht voortgezet onderwijs
  • drs. Esther Deursen - directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs 
  • drs. Erik Martijnse - directeur Toezicht hoger onderwijs
  • dr. Bert Bulder - directeur Kennis
  • drs. Natacha Malick-Penninga - directeur Beleidsondersteuning en Organisatie
  • ir. Annelies Opstraat  - directeur Rekenschap & Juridische Zaken