Er werken ongeveer 600 mensen bij de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn niet alleen inspecteurs, maar bijvoorbeeld ook ondersteuners en analisten.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs

Mr. Alida Oppers

Management

De onderwijssectoren en directies worden aangestuurd door directeuren.

  • ir. Ria Westendorp - waarnemend directeur Toezicht primair onderwijs en kinderopvang
  • drs. Rogier Oet - directeur Toezicht speciaal onderwijs
  • ir. Rutger Pol – directeur Toezicht voortgezet onderwijs
  • drs. Esther Deursen - directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
  • ir. Annelies Opstraat  - directeur Rekenschap & Juridische Zaken en wnd. directeur Beleidsondersteuning en Organisatie
  • dr. Matthijs van den Berg - directeur Kennis