Vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen zijn verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids.

Toezicht

Als Inspectie van het Onderwijs houden we toezicht op de manier waarop de school communiceert over de ouderbijdrage in de schoolgids en op de website. Als we signalen ontvangen over het niet juist omgaan met de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, dan spreken we het bestuur van de school daarop aan. Zo nodig krijgt het bestuur een herstelopdracht. Ouders kunnen signalen over de vrijwillige ouderbijdrage doorgeven via het contactformulier.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Op de website Rijksoverheid.nl leest u meer over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair en voortgezet onderwijs.