Eindexamens VMBO Maastricht ongeldig

De eindexamens van alle eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht zijn vrijdag 22 juni door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig verklaard. Dit is vrijdag op Rijksoverheid.nl bekend gemaakt. Op de twee scholen van VMBO Maastricht - het Sint Maartenscollege en Porta Mosana - zijn de schoolexamens (de examens voorafgaand aan het centraal examen, ook wel schoolonderzoeken genoemd) niet of onjuist afgenomen of geregistreerd.

Deze schoolexamens maken deel uit van het eindexamen en moeten bovendien afgerond zijn voordat leerlingen aan het centraal eindexamen mogen deelnemen. Voor álle 354 eindexamenkandidaten van deze twee scholen blijkt nu dat hun schoolexamen niet op orde was voordat ze hun centraal examen ingingen. Dat betekent dat al deze leerlingen onterecht toegang hebben gekregen tot het centraal examen.

De inspectie heeft onderzoek gedaan op deze scholen en is tot de conclusie gekomen dat de eindexamenresultaten ernstige tekortkomingen vertonen. Dat laat ons geen andere mogelijkheid dan het centrale examen voor deze leerlingen ongeldig te verklaren. Dit is een vergaand, maar noodzakelijk besluit om de betrouwbaarheid van de diploma's in het algemeen - maar ook die van deze leerlingen - te kunnen garanderen.

Dit besluit heeft een enorme impact op leerlingen en ouders, die dachten te kunnen rekenen op de uitslag die de school met hen heeft gedeeld. Hun vertrouwen is hier ernstig geschaad.

De leerlingen en de ouders die dit betreft, zijn vrijdag 22 juni hierover door de school geïnformeerd. Op 23 juni is een informatiebijeenkomst gehouden.

De inspectie is aan de slag om per leerling te bekijken hoe hun individuele situatie eruit ziet. Op basis van het totaalbeeld zullen de inspectie en het College voor Toetsen en Examens bekijken voor welke leerlingen het misschien mogelijk is om deze zomer openstaande schoolexamens alsnog te doen en vervolgens het centraal eindexamen. Het zal echter voor een aanzienlijk deel van de leerlingen kunnen betekenen dat ze hun examenjaar over moeten doen.

Het zal naar verwachting tot medio volgende week duren alvorens leerlingen meer duidelijkheid krijgen over hun specifieke situatie.

Er is een informatienummer ingesteld door het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs, voor ouders en leerlingen met vragen die geen betrekking hebben op hun individuele situatie. Vanaf maandag kan gebeld worden met telefoonnummer (050) 599 77 99.

Ouders en leerlingen kunnen voor vragen over hun individuele situatie terecht bij de school.

Wilt u over deze situatie een melding doen bij de inspectie, dan kunt u dat doen per mail via het contactformulier, of bij het Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60, maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 - 17.00 uur.