Risicoscholen onbevoegd lesgeven

Verspreid over de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017 heeft de inspectie bij in totaal 101 schoolvestigingen (282 afdelingen) voor voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar onbevoegd lesgeven. In het rapport Risicoscholen onbevoegd lesgeven bespreken we de resultaten van het onderzoek.