Herziening toezichtkaders voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

De huidige toezichtkaders voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang zijn aan herziening toe.

Om te komen tot een richtinggevende visie voerden we intern een verkenning uit. Daarnaast evalueerden we de huidige kaders intern en extern. Bij de evaluatie keken we naar werking, bruikbaarheid en efficiƫntie van de toezichtkaders. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijke vervolgstappen bespreken we met organisaties en overheden, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We verwachten dit raadplegingstraject eind oktober 2021 af te ronden.