Update onderzoek lerarentekort

De omvang van personeelstekort in Nederland groeit, niet op de laatste plaats in het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar maatregelen die scholen toepassen om het lerarentekort het hoofd te bieden.

Uitkomsten verkennend onderzoek in De Staat

Het verkennend onderzoek naar lerarentekort is afgerond. Voor het onderzoek interviewde de inspectie schoolleiders en onderwijzend personeel van 16 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er werd onder andere gevraagd welke maatregelen scholen toepassen om met het lerarentekort om te gaan, welke mogelijke gevolgen zij zien voor de onderwijskwaliteit én wat volgens hen het verwachte effect is van deze maatregelen op het welbevinden, werkplezier en de werkdruk van leraren.

De uitkomsten van het verkennend onderzoek kunt u lezen in De Staat van het Onderwijs dat op 10 mei uitkomt.

Vervolgonderzoek opgestart

De uitkomsten van het verkennend onderzoek bieden handvatten voor het vervolgonderzoek naar lerarentekort dat dit jaar wordt uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen bij een groot aantal scholen in het funderend onderwijs, om dieper in te gaan op de gevolgen van het personeelstekort voor de dagelijkse praktijk in scholen. Er worden onder andere vragen gesteld over de omvang van de tekorten, problemen die scholen ervaren als gevolg van de tekorten en oplossingen die zij kiezen om dit tekort op korte termijn en structureel het hoofd te bieden. Deze gegevens relateren we aan de onderwijskwaliteit.

Docent in klaslokaal
Beeld: ©Rijksoverheid