65 scholen/afdelingen doen mee aan het traject Excellente Scholen 2021-2023

Ondanks de coronacrisis doen 24 scholen voor primair onderwijs, 9 scholen voor speciaal onderwijs en 32 afdelingen voor voortgezet onderwijs mee aan het traject Excellente Scholen 2021-2023. Het aantal deelnemers is daarmee nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Op 28 juni wordt tijdens de Onthulling bekend gemaakt welke scholen en afdelingen het predicaat Excellente School 2021-2023 mogen dragen.

Bij het traject Excellente Scholen staat het excellentieprofiel van de school centraal. Tijdens het traject gaat de jury Excellente Scholen met de scholen in gesprek over hun excellentieprofiel en zoekt zij naar mooie voorbeelden en succeservaringen. Tegen het einde van het traject concludeert de jury aan de hand van een beoordelingskader en beslisregels of de school het predicaat toekomt. Daarna adviseert de jury de inspecteur-generaal van het Onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat Exellente Scholen, dat 3 jaar geldig is. Op de website van Excellente Scholen vindt u de volledige procedure.

Ook Excellente school worden?

Wilt u meedoen aan het traject Excellente Scholen 2022-2024? Vraag dan op tijd de waardering Goed aan bij de inspectie. Dit kunt u doen via het Internet schooldossier (ISD). Aanmelding voor het traject 2022-2024 start begin april 2021.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs