Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet, en (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht. Het meldpunt staat in het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs.

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden. Meer informatie over schoolsluitingen in het middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbericht Start meldpunt MBO schoolsluiting vanwege corona.

Waarom is dit meldpunt van belang?

Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken. Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het functioneren van het onderwijsstelsel.

In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

  • Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  • Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  • Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over het meldpunt schoolsluiting.

Peilingsonderzoek en rapportage

Naast het meldpunt doet een externe partij aanvullend peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportage geeft informatie om, waar nodig, beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Onderwijs op afstand

Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website www.lesopafstand.nl en voor vragen bij het Loket van lesopafstand.nl.

Voor vragen over het Internet Schooldossier of het meldingsformulier, kunnen schoolbesturen contact opnemen met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs. De laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het basis- en vervolgonderwijs staat in het Servicedocument.