Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Per 1 november 2019 is het toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop.

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren.

Inspecteur op bezoek bij een school
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bij tekortkomingen treden we handhavend op.

Inspecteur Louwina Boomsma heeft hierover afgelopen zondag uitleg gegeven in het NPO Radio 1 programma Reporter Radio. Uitgebreide informatie over ons toezicht op de zorgplicht is te vinden op de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.