Weblog: 200 jaar Onderwijsverslag: scrollen door de tijd

“Diep vervallen was door het Fransch bestuur en den drang der tijden het openbaar onderwijs in de Nederlanden. Schaarschheid in de uitgaven voor hetzelve, eene drukkende belasting op de scholen, beperking der vrijheid van schrijven en onderwijzen, vooral het aankweeken van den militairen geest, hadden de nadeeligste gevolgen gehad; en de schokken, welke Europa en ook Nederland, bij de wederinvoering van regt en orde, ondergingen, konden alleen den weg banen tot herstel, maar drukten oogenblikkelijk het nog bestaande verder ter neder.” Met deze sombere woorden opent het eerste onderwijsverslag, dat op 17 januari 1817 verscheen.

Lees de weblog: 200 jaar Onderwijsverslag: scrollen door de tijd