Steeds minder zwakke en zeer zwakke scholen

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is verder gedaald. Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie (98,1 procent in het basisonderwijs, 99,3 procent in het speciaal basisonderwijs, 95,7 procent in het voortgezet onderwijs en 96,1 procent in het (voortgezet) speciaal onderwijs). Vandaag publiceert de inspectie detailgegevens over het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De gegevens over het voortgezet onderwijs volgen aanstaande vrijdag.

Basisonderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016

Basisonderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016
ZwakZeer zwak
September 20113,8%0,6%
September 20122,9%0,2%
September 20132,0%0,2%
September 20142,0%0,2%
September 20151,9%0,2%
September 20161,7%0,2%

In het basisonderwijs is al sinds jaren het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen zeer beperkt. Toch bleek in het schooljaar 2015-2016 nog verdere verbetering mogelijk. 98,1 procent voldeed op 1 september aan de minimumnormen van de inspectie.

Inspectie van het Onderwijs, 2016 Brontabel als csv (173 bytes)

Basisonderwijs: percentage scholen met basisarrangement

Basisonderwijs: percentage scholen met basisarrangement
ProvincieScholen met basisarrangement (%)
Groningen96,8
Friesland99,1
Drenthe94,5
Overijssel98,1
Flevoland95,7
Gelderland98,5
Utrecht99
Noord-Holland97,7
Zuid-Holland97,3
Zeeland100
Noord-Brabant99,5
Limburg99,7

In Zeeland heeft 100 procent van de scholen een basisarrangement. Opmerkelijk is de ontwikkeling in Friesland: van 96,8 in 2015 naar 99,1 procent nu. In Drenthe heeft minder dan 95 procent een basisarrangment.

Brontabel als csv (324 bytes)

Speciaal basisonderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016

Speciaal basisonderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016
ZwakZeer zwak
sep-1118,7%1,0%
sep-129,6%2,0%
sep-132,7%0,7%
sep-141,7%0,0%
sep-151,7%0,4%
sep-160,7%0,0%

In het speciaal basisonderwijs is nog slechts 0,7 procent van de scholen zwak en geen enkele zeer zwak.

Inspectie van het Onderwijs, 2016 Brontabel als csv (133 bytes)

Speciaal basisonderwijs: percentage scholen met basisarrangement

Speciaal basisonderwijs: percentage scholen met basisarrangement
ProvincieScholen met basisarrangement (%)
Groningen100
Friesland100
Drenthe100
Overijssel100
Flevoland100
Gelderland100
Utrecht100
Noord-Holland100
Zuid-Holland97
Zeeland100
Noord-Brabant100
Limburg100

Alleen in Zuid-Holland waren op 1 september nog zwakke speciale basisscholen te vinden.

Inspectie van het Onderwijs, 2016 Brontabel als csv (314 bytes)

(Voortgezet) speciaal onderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016

(Voortgezet) speciaal onderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen 2011-2016
ZwakZeer zwak
sep-1119,5%1,4%
sep-1217,8%0,9%
sep-138,1%0,9%
sep-144,1%0,6%
sep-154,7%1,1%
sep-163,4%0,5%

In het speciaal onderwijs is het aandeel scholen met voldoende kwaliteit toegenomen van 94,2 naar 96,1 procent. Vier jaar geleden lag dat nog rond de 80 procent.

Inspectie van het Onderwijs, 2016 Brontabel als csv (134 bytes)

(Voortgezet) speciaal onderwijs: percentage scholen met basisarrangement

(Voortgezet) speciaal onderwijs: percentage scholen met basisarrangement
ProvincieScholen met basisarrangement (%)
Groningen100
Friesland100
Drenthe100
Overijssel100
Flevoland100
Gelderland92,9
Utrecht100
Noord-Holland100
Zuid-Holland95,4
Zeeland90,5
Noord-Brabant94,3
Limburg89,1
Inspectie van het Onderwijs, 2016 Brontabel als csv (320 bytes)

Schommelingen gedurende het schooljaar

Het aantal oordelen (zeer) zwak schommelt gedurende het schooljaar. Dat komt mede door de planning van de onderzoeken. Op 1 september van ieder jaar zijn alle onderzoeken van het voorafgaande schooljaar afgerond, zodat er goede vergelijking door de jaren heen en per provincie mogelijk is.

De actuele situatie per school kan inmiddels veranderd zijn. Daarvoor kunt u https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/ raadplegen.