Onderzoek inspecties naar kwaliteit bij School2Care, Idris en Bronx

De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs c.q. de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zorg bij School2Care, Idris en Bronx.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van (onderdelen) van het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd. Voor het toezicht bij School2Care werd tevens gebruik gemaakt van (onderdelen van) het Waarderingskader voortgezet speciaal onderwijs. Voor het toezicht bij Idris zijn tevens de normen getoetst die gelden voor een Bopz aangemerkte locatie.

Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Jeugdzorg, inclusief de onderzoeksrapporten