Weblog: Onderwijs als (her)verdeler van (welke?) kansen?

De kansenongelijkheid in het onderwijs is toegenomen: bij gelijke intelligentie wordt het voor je schoolkeuze en je schoolloopbaan steeds bepalender uit welk gezin je komt. Een combinatie van factoren speelt hierbij een rol, bijvoorbeeld stereotypering door leraren die hogere verwachtingen hebben van leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Deze kernboodschap van de Staat van het Onderwijs 2014/2015 is te zien in deze video waarbij we voor het afbeelden van de ‘hoger’ (netjes gekleed) en ‘lager’ (casual gekleed) opgeleide ouders een stereotyperend beeld gebruiken. Zo ingewikkeld is het dus, om een boodschap over te brengen zonder onbedoeld bij te dragen aan een reproductie van een vergelijkbaar beeld. Lees verder...