Documenten - Speciaal onderwijs

141 documenten van Speciaal onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

kwantitatieve gevens opbrengstbevraging 2012 speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs

In dit rapport leest u de eerste kwantitatieve gegevens van de opbrengstbevraging 2012 voor het speciaal onderwijs (so) en het ...

Publicatie | 13-06-2013

Tevredenheidonderzoek expertisecentra schooljaar 2011-2012

De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk om te weten hoe scholen de inspectiebezoeken en de werkwijze van de inspectie ...

Rapport | 25-04-2013

De Staat van het Onderwijs: Onderwijsverslag 2011/2012

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs het Onderwijsverslag. Hierin doen wij verslag van de staat van het ...

Rapport | 24-04-2013

Themaonderzoek Beter op hun plek; maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

In het (voortgezet) speciaal onderwijs zit een relatief grote groep leerlingen met een indicatie op grond van een ...

Themarapport | 24-04-2013

Tevredenheidsonderzoek expertisecentra 2011-2012

De Inspectie van het Onderwijs wil weten hoe haar toezicht door besturen en scholen ervaren wordt. Daarom krijgen alle besturen ...

Publicatie | 01-03-2013

Veldonderzoeken naar private activiteiten in het onderwijs

Dit is een publieksversie van het implementatieplan van het ministerie van OCW voor de ontwikkeling van het toezicht op private ...

Publicatie | 05-02-2013

Presentatie toezichtkader 2012 (v)so-ec

De Inspectie van het Onderwijs heeft het toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs geactualiseerd. De veranderingen in ...

Publicatie | 15-10-2012

Resultaten eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven, ...

Publicatie | 18-07-2012

Onderzoek expertisebekostiging

De Inspectie van het Onderwijs is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd een onderzoek uit te ...

Rapport | 01-07-2012

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven, ...

Publicatie | 18-06-2012