Hoe wordt kwaliteitszorg beoordeeld? - Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de inspecteursoordelen

Kunnen scholen, opleidingen en besturen erop vertrouwen dat de inspectie hen een fair oordeel geeft? Deze vraag is belangrijk voor de inspectie. Scholen of besturen met gelijke kwaliteit zouden hetzelfde oordeel moeten krijgen. Bovendien zouden verschillende (teams van) inspecteurs tot hetzelfde oordeel moeten komen na het onderzoeken van dezelfde school of hetzelfde bestuur. In de fairnessonderzoeken onderzoekt de inspectie periodiek de oordeelsvorming van de inspecteurs. In dit rapport doen we verslag van het derde onderzoek in die reeks.

We richten ons uitsluitend op de standaarden voor kwaliteitszorg en ambitie (KA1 t/m KA3: Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog). Deze standaarden vormen de kern van het onderzoekskader 2017. We onderzoeken dan ook niet alleen of de oordelen van de inspecteurs fair waren, maar we kijken ook of de opbouw of inhoud van de standaarden kan worden verbeterd. Het onderzoek is een onderdeel van de evaluatie van het onderzoekskader 2017 met het oog op de aanpassing van het onderzoekskader in 2021.