Rapportage pilots en raadplegingen voortgezet onderwjs

Met de vernieuwing van het toezicht wil de inspectie scholen en besturen die voldoen aan de basiskwaliteitseisen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door een goede verbetercultuur te stimuleren (zie de Kamerbrief Toezicht in transitie van 28 maart 2014 en het rapport stimulerend en gedifferentieerd toezicht pilots 2014/2015). Voor de vernieuwing van het toezicht zijn het afgelopen jaar pilots en raadplegingen uitgevoerd.

De inspectie heeft naar aanleiding van de pilots en raadplegingen over het stimulerend en gedifferentieerd toezicht een afsluitend rapport geschreven met daarin de belangrijkste bevindingen. In dit rapport ‘Naar vernieuwd toezicht’ beschrijft de inspectie dat het veld de vernieuwingen in het toezicht sterk waardeert en het als een verbetering ziet. Men deelt de uitgangspunten van het onderzoekskader inclusief het waarderingskader in hoge mate. Besturen en scholen vinden het een verbetering ten opzichte van het huidige (gedetailleerdere) waarderingskader en men waardeert de aandacht voor stimulerende kenmerken. De ontwikkeling naar het direct aanspreken van het bestuur (po, so, vo) ziet men als een logische ontwikkeling en het sluit aan bij de verantwoordelijkheid die het bestuur heeft voor de onderwijskwaliteit.