Notitie Mogelijkheden binnen huidige wetgeving voor onderwijs aan leerlingen (v)so-scholen

Bij de uitvoering van het toezicht is de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen periode op enkele constructies rondom (v)so-leerlingenĀ gestuit die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bekostigingsvoorwaarden. Hoewel met deze constructies in sommige gevallen wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of onderwijskundige knelpunten op te lossen, is er sprake van onrechtmatige situaties.