Symbiose: Richtlijn en checklist

Onder voorwaarden (artikel 12 en 13 Onderwijskundig besluit WEC) kunnen leerlingen van een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs een deel van het onderwijs volgen in het regulier onderwijs of op een andere school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs (symbiose, obv artikel 24 WEC).