Oordelen primair, speciaal en voortgezet onderwijs 1 september 2018 (versie 2)

In dit document vindt u versie 2 van het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 september 2018. Er zijn enkele objecten van toezicht (besturen/scholen/onderwijssoorten) toegevoegd, vervallen of gewijzigd, omdat daarbij opheffing, stichting of fusie met terugwerkende kracht in onze administratie is vastgelegd. Een aantal dubbele objecten van toezicht bij vo zijn verwijderd. En er zijn enkele (eind)oordelen toegevoegd of gewijzigd. Daarnaast is gebleken dat er in een aantal gevallen onterecht een toezichtarrangement was ingevoerd waar dat ‘n.v.t’ moest zijn, dat is in deze versie hersteld.
Een uitgebreide toelichting op de bestanden is te vinden in het document Toelichting open data oordelen (versie 2).