Documenten - Primair onderwijs

59 documenten van Primair onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat doet de inspectie met informatie uit de monitor sociale veiligheid?

Vraag en antwoord

Mag een basisschool bij de eindtoets leerlingen buiten de beoordeling laten?

Uiteraard mogen scholen voor eigen analyses en rapportages naar het bestuur leerlingen buiten de berekeningen houden. Hiervoor is ...

Vraag en antwoord

Wanneer moeten scholen de monitoringsgegevens over schooljaar 2019/2020 aanleveren?

Het aanleveren van monitoringsgegevens over de sociale veiligheid in schooljaar 2018/2019 kan tot het einde van dat schooljaar ...

Vraag en antwoord

Waar kijkt de inspectie naar in de kleutergroepen?

In de kleutergroepen kijkt de inspecteur naar het volgende:

Vraag en antwoord

Moeten scholen methoden gebruiken in de kleutergroepen?

Nee. Bij het toezicht op basisscholen kijkt de inspectie ook naar de kleutergroepen. Over dit deel van het toezicht blijkt een ...

Vraag en antwoord

Schrijft de inspectie toetsen voor?

De inspectie verlangt dat scholen de vorderingen van leerlingen volgen - dat is immers een wettelijk voorschrift. En dat zal op ...

Vraag en antwoord

Zijn er richtlijnen voor het aantal oudergesprekken? En moet de leraar van elk gesprek een verslag maken in een leerlingvolgsysteem?

Zijn er richtlijnen voor het aantal oudergesprekken? En moet de leraar van elk gesprek een verslag maken in een ...

Vraag en antwoord

Zijn basisscholen verplicht om een minimum aantal uren per week aan een vak te besteden?

Zijn basisscholen verplicht om een minimum aantal uren per week aan een vak te besteden?

Vraag en antwoord

Welke resultaten neemt de inspectie mee in de beoordeling van onze basisschool?

Welke resultaten neemt de inspectie mee in de beoordeling van onze school?

Vraag en antwoord

Zijn er voorschriften over welke leerstof basisscholen in welk leerjaar moeten aanbieden en over hoe basisscholen zich hierover moeten verantwoorden?

Zijn er voorschriften over welke leerstof basisscholen in welk leerjaar moeten aanbieden en over hoe basisscholen zich hierover ...

Vraag en antwoord