Zelfstandige exameninstellingen in 2013

Zelfstandige exameninstellingen voor voortgezet onderwijs zijn op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) of op grond van artikel 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) zijn aangewezen als exameninstelling.

Deze instellingen worden niet door de overheid bekostigd. Ze bieden zowel jongeren als volwassenen de mogelijkheid een diploma voortgezet onderwijs te behalen. De diploma’s zijn gelijkwaardig aan de diploma’s die worden behaald aan een reguliere bekostigde school voor voortgezet onderwijs. Met een diploma kunnen leerlingen doorstromen naar respectievelijk het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Onderzoek naar zelfstandige exameninstellingen

De inspectie heeft in 2011 opnieuw onderzoek gedaan naar het wettelijke kader, de leerlingenpopulatie, de bevoegdheden en de examenresultaten van zelfstandige exameninstellingen. Deze rapporten kunt u hieronder downloaden.

Documenten