Themaonderzoek niet-bekostigd primair onderwijs De Ruimte te Soest

De Inspectie van het Onderwijs heeft op Democratische school De Ruimte PO en VO een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de invulling van de wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap. Dit rapport geeft een korte weergave van de voornaamste bevindingen.

Ook vindt u hier de uitkomsten van de onderzoeken naar de kwaliteit van het onderwijs.