Bindend advies onderzoek Lumiar Vianen

In haar advies aan burgemeester en wethouders geeft de Inspectie van het Onderwijs in de eerste plaats antwoord op de vraag of Lumiar, wat betreft de inrichting van het onderwijs, voldoet aan de in artikel 1a1 lid 1 onder a Leerplichtwet 1969 genoemde criteria. De inspectie heeft tevens beoordeeld of Lumiar over het op grond van artikel 1a1 lid 1 onder a Leerplichtwet 1969 vereiste schoolplan beschikt.