Toezichtkader Nederlands onderwijs in het buitenland

In het Toezichtkader 2012 primair en voortgezet onderwijs staat hoe de inspectie werkt, wat wij precies beoordelen en wanneer het onderwijs van Nederlands onderwijs in het buitenland van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten.

Landelijk genormeerde toetsen Nederlands, Engels en Wiskunde geen wettelijke eis

Afnemen van landelijk genormeerde toetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde in het voortgezet onderwijs is geen wettelijke eis meer. Dit geldt ook voor Nederlandse scholen in het buitenland.

Met invoering van de wet Bisschop zijn middelbare scholen in Nederland niet meer wettelijk verplicht landelijk genormeerde toetsen af te nemen voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit geldt ook voor de scholen in het buitenland. 

Afname van de toetsen levert in het buitenland vaak wel goede informatie over het niveau van leerlingen in vergelijking met het niveau in Nederland op. Daarnaast leveren veel toetsen ook in diagnostische zin veel informatie. Afname van deze toetsen heeft dan ook vaak wel degelijk zin.