Toezicht op sociale veiligheid in het buitenland

Sinds augustus 2015 zijn scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Nederland wettelijk verplicht jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart te brengen en een veiligheidscoördinator aan te stellen.

In het onderzoekskader voor het Nederlands onderwijs in het buitenland nemen we - uitsluitend voor dagscholen - ook de wettelijke eis over de veiligheidsbeleving op. Dit betekent dat dagscholen voor primair en voortgezet onderwijs vanaf de invoering van het onderzoekskader jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart moeten brengen. De dagscholen hoeven de gegevens niet - zoals dat in Nederland gebeurt - digitaal aan te leveren, we bekijken de gegevens tijdens het schoolbezoek. Op de pagina Toezicht op monitoring sociale veiligheid kun je lezen hoe er in Nederland toezicht wordt gehouden op monitoring sociale veiligheid.