Toetsen in het Nederlands onderwijs in het buitenland

In het voortgezet onderwijs in Nederland zijn landelijk genormeerde toetsen voor Nederlands, Engels en wiskunde geen wettelijke eis (meer) zijn. Dit geldt dus ook voor NTC-scholen, afstandsonderwijs en dagonderwijs in het buitenland. Afname van de toetsen in het buitenland levert echter vaak wel goede informatie op over het niveau van leerlingen in vergelijking met het niveau in Nederland.

Daarnaast leveren veel van de afgenomen toetsen ook in diagnostische zin belangrijke informatie op, bijvoorbeeld over de woordenschat. Afname van deze toetsen is dan – zeker bij terugkeer naar Nederland - wel degelijk zinvol.

Toetsing primair onderwijs

In het primair NTC-onderwijs neemt de methodegebonden en landelijk genormeerde toetsing veel onderwijstijd in beslag. Vaak teveel, omdat er in totaal maar 120 uur beschikbaar is. We raden NTC-scholen daarom aan om bij de methodegebonden toetsing goed te kijken of deze nog wel aansluit bij wat in de reductie van de taalmethode aangeboden is. Heeft u hier vragen over? Tijdens het inspectiebezoek gaan we hierover graag in gesprek.

Wat betreft de landelijk genormeerde toetsing gaan we als inspectie in het primair NTC-onderwijs uit van:

• Eén keer per jaar toetsen op begrijpend lezen vanaf groep 5
• Eén keer per jaar toetsen op spelling vanaf groep 4
• Eén keer per jaar toetsen vanaf het jaar dat het leesproces in gang is gezet tot en met Avi-uit (meestal vanaf groep 3 tot en met groep 6).

Woordenschattoetsen vanaf groep 5 vervallen

We laten de verplichting van de jaarlijkse afname van woordenschattoetsen vanaf groep 5 vallen. De afname van de woordenschattoetsen blijkt namelijk te weinig toegevoegde waarde te hebben voor R1- en R2-leerlingen. In individuele gevallen (met name bij R3-leerlingen) kan afname van een landelijk genormeerde taalniveautest (inclusief de woordenschat) wel zinvol zijn.