Onderzoekskaders Nederlands onderwijs in het buitenland

In Nederland werken we vanaf 1 augustus 2017 met onderzoekskaders (voorheen toezichtkaders). Voor het Nederlands onderwijs in het buitenland gaan we ook gebruik maken van onderzoekskaders. We stellen de kaders pas vast als we zeker weten dat de vernieuwingen in Nederland bestendig zijn. Bovendien vraagt met name het kader voor het NTC-onderwijs nog een vertaalslag.

Het bestuursgericht toezicht zoals in Nederland zal in het buitenland bijvoorbeeld niet of nauwelijks plaatsvinden. We verwachten dat de minister de onderzoekskaders voor NTC en volledig dagonderwijs (primair en voortgezet onderwijs) in het late najaar van 2018 vaststelt. De ingangsdatum is dan 1 januari 2019. We zullen de onderzoekskaders direct na vaststelling publiceren. 

Overleg over onderzoekskaders met scholen en leraren

Tijdens een NOB-conferentie in mei en tijdens de bijscholing van Stichting NOB in juli hebben we met scholen en leraren overleg gehad over de onderzoekskaders. Hierdoor hebben we voorbeelden in het kader op kunnen nemen die passen bij de specifieke situatie van het NTC-onderwijs in het buitenland.

Nieuwe subsidiebeschikking loopt gelijk met invoeringsdatum onderzoekskaders

Iedere vijf jaar wordt er een nieuwe subsidiebeschikking voor Stichting NOB vastgesteld. De nieuwe subsidiebeschikking, waarin ook het toezicht is opgenomen, loopt nu vrijwel parallel met de beoogde invoeringsdatum van de onderzoekskaders.