Onderwijs in Nederlandse Taal- en Cultuur

De meeste Nederlandse scholen in het buitenland zijn Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC)-scholen: ongeveer 175 voor basisonderwijs en 100 voor voortgezet onderwijs. NTC-scholen worden meestal opgericht door ouders. Een schoolbestuur heeft een of twee scholen onder zich.

Inhoud van het onderwijs

NTC-scholen verzorgen lessen in de Nederlands taal en cultuur, gedurende drie uur per week. Dit gebeurt meestal na schooltijd en/of op zaterdagochtend, soms onder de reguliere schooltijd. NTC-leerlingen volgen dagonderwijs op reguliere lokale scholen of op internationale scholen.

In het primair onderwijs staan de kerndoelen Nederlandse Taal en Cultuur centraal. In het voortgezet onderwijs richten scholen zich op afsluiting met een examen. In veel gevallen maken NTC-scholen gebruik van de gebouwen en faciliteiten van lokale scholen.

Leerlingpopulatie

NTC-scholen hebben zeer verschillende leerlingenpopulaties:

  1. In de wereldsteden komen de leerlingen vooral uit gezinnen die voor een aantal jaren in het buitenland wonen en werken. Veel ouders kiezen daarom voor internationaal onderwijs en onderhouden een nauwe band met Nederland. Zij vinden het NTC-onderwijs belangrijk voor de terugkeer hun kinderen.
  2. Bij emigratie is sprake van een heel andere situatie. Voor deze groep ouders is de (familie)band met Nederland vaak de belangrijkste reden om voor NTC-onderwijs te kiezen. Aansluiten bij het Nederlandse onderwijs is dan minder zwaarwegend, maar ouders willen wel graag de weg voor terugkeer of studeren in Nederland open houden voor hun kinderen.
  3. Een derde categorie wordt gevormd door kinderen uit gemengde huwelijken, waarbij het gezin zich heeft gevestigd in het land van de buitenlandse partner. Dit is met name het geval in Europa. In de praktijk blijken de kinderen uit deze huwelijken nogal eens een vervolgstudie te kiezen in Nederland.