Effecten terugkeer leerlinggebonden subsidie

Sinds januari 2018 ontvangen scholen die zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) weer subsidie. Sinds de terugkeer van de subsidie zien we tijdens onze schoolbezoeken dat veel besturen eerdere bezuinigingen terugdraaien.

Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor het behoud van personeel, coördinerende taken, de professionele ontwikkeling van leraren en vernieuwing van het onderwijsaanbod. Ook zien we dat enkele scholen die eerder van plan waren te sluiten, alsnog open blijven.

Als u naar aanleiding van dit bericht nog eens wilt teruglezen wat destijds de effecten waren van het intrekken van de subsidie, kunt u het rapport De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland raadplegen.