Digitaal toezicht bij onveilige situaties

De inspecteurs van team buitenland houden bij hun reizen altijd rekening met de veiligheidssituatie. Dat betekent soms dat een bezoek niet doorgaat. Om in die situaties toch toezicht te kunnen uitoefenen, hebben we het digitale toezicht uitgebreid.

Tot nu toe gebruikten we het digitale toezicht incidenteel als aanvulling op bezoeken, bijvoorbeeld door te skypen met de school. Vanaf het najaar van 2018 zetten we digitaal toezicht meer structureel in. We doen dit alleen in geval van politiek, sociaal en/of fysiek onveilige situaties en mogelijk in situaties waarin het leerlingenaantal zeer laag is. Het is niet de bedoeling dat digitaal toezicht het fysieke bezoek structureel gaat vervangen.