Afstandsonderwijs

Bij afstandsonderwijs maken leerlingen gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. Lesmaterialen, instructies en begeleiding komt van leraren van instellingen voor afstandsonderwijs in Nederland. Meestal gaat het om het vak Nederlands.

Instellingen voor afstandsonderwijs

Nederland telt vier instellingen voor afstandsonderwijs:

  • Edufax (primair onderwijs en voortgezet onderwijs);
  • de Wereldschool (primair onderwijs en voortgezet onderwijs);
  • Stichting IBID (bovenbouw voortgezet onderwijs ten behoeve van het internationaal baccalaureaat);
  • INIO (primair onderwijs en eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs).

Kiezen voor afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een keuze van ouders die zelf het onderwijs willen verzorgen en van ouders die op moeilijk bereikbare of geïsoleerde plaatsen verblijven, waar geen Nederlands onderwijs beschikbaar is.