Taken en verantwoordelijkheden examencommissies

In oktober 2018 organiseerde de inspectie een themabijeenkomst over de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies. De bijeenkomst werd voornamelijk bezocht door leden van examencommissies, directies en kwaliteitszorgmedewerkers. In totaal waren er ruim 130 aanwezigen van zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen.

Tijdens de bijeenkomst ging de inspectie nader in op de aanscherping van de taken en verantwoordelijkheden van een examencommissie (artikel 7.4.5a. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Ook legden we uit hoe inspecteurs de aangescherpte regelgeving toepassen. Daarnaast spraken we over dilemma’s die examencommissies tegenkomen. Hierbij wisselden de aanwezigen informatie, ervaringen en oplossingsrichtingen uit.

Download de presentatie Taken en verantwoordelijkheden examencommissies.

Vervolgsessie

Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat er behoefte is aan een vervolgsessie. De aanwezigen noemden de volgende thema’s:

  • examinering in de reële beroepscontext
  • zicht houden op de kwaliteit van examencommissies
  • de relatie van de examencommissie ten opzichte van het bestuur en de onderwijsteams.

We bespreken tijdens ons regulier overleg met het Kennispunt Onderwijs en Examinering of en hoe wij dit samen kunnen oppakken.