Themabijeenkomst Ruimte in regels

Op 4 juni 2019 vond een themabijeenkomst plaats over Ruimte in regels in het mbo. De bijeenkomst was gericht op onderwijsteams en werd georganiseerd door de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Algemene Onderwijsbond (AOB), de MBO Raad en de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO).

De organiserende partijen gaven een toelichting op de ruimte die er binnen de geldende wet- en regelgeving is voor eigen keuzes en initiatieven. Van een aantal onderwerpen is hieronder een document in de vorm van een presentatie of een overzicht van de gestelde vragen te downloaden: