Overige wettelijke vereisten

De inspectie gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling van instellingen de standaarden uit het waarderingskader. Deze standaarden omvatten een groot aantal wettelijke vereisten, aangezien we de basiskwaliteit aan de hand van bij wet geregelde deugdelijkheidseisen operationaliseren.

De standaarden uit het waarderingskader omvatten echter niet alle kwaliteitseisen zoals die in de Wet educatie en beroepsonderwijs en andere onderwijswetten zijn opgenomen. Deze deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer overige wettelijke vereisten.

Het gaat onder andere om: