Kwaliteitsgebied Schoolklimaat mbo

Bij het kwaliteitsgebied Schoolklimaat (SK) kijken wij naar de veiligheid van de omgeving en de kwaliteit van het leerklimaat waarbinnen studenten leren.

Wat onderzoeken we bij het kwaliteitsgebied Schoolklimaat?

We onderzoeken dit aan de hand van een aantal standaarden die bij het kwaliteitsgebied Schoolklimaat horen.

Standaard Veiligheid (SK1)

We onderzoeken of de opleiding zorg draagt voor de fysieke en sociale veiligheid van de studenten en de basiswaarden van de democratische rechtstaat bevordert. Ook onderzoeken we of er effectief gehandeld wordt bij signalen van onveiligheid of bij bedreiging van de basiswaarden. Dit geldt voor risico’s op het gebied van:

  • radicalisering
  • discriminatie
  • seksueel misbruik en seksuele intimidatie
  • ernstig fysiek en/of psychisch geweld.

In deze gevallen wordt altijd een vertrouwensinspecteur geraadpleegd. De standaard veiligheid heeft dan ook raakvlakken met het werk van de vertrouwensinspecteurs.

Standaard Leerklimaat (SK2)

Verder onderzoeken we of de pedagogische benadering van de student voldoende stimulerend is voor hun ontwikkeling, hun prestaties en hun welbevinden. Daarnaast onderzoeken we of er duidelijke regels zijn, met als basis het deelnemersstatuut.

Wat is onze werkwijze?

Het vierjaarlijks onderzoek begint met een gesprek met het bestuur. Op basis van de informatie uit dit gesprek en op basis van informatie die bij de inspectie beschikbaar is maken we een onderzoeksplan. In het onderzoeksplan beschrijven wij welke gebieden en standaarden wij gaan onderzoeken. Als het schoolklimaat object van onderzoek is, dan beschrijven wij in het onderzoeksplan welke standaarden van het kwaliteitsgebied schoolklimaat onderzocht worden en waarom.

Het schoolklimaat kunnen we ook onderzoeken naar aanleiding van gesignaleerde risico’s. Dat kan dus ook onafhankelijk van het vierjaarlijks onderzoek.