Kwaliteitsgebied Kwaliteitsborging en ambitie mbo

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van al zijn opleidingen. Het doel van het onderzoek naar kwaliteitszorg is om vast te stellen of het bestuur een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert en of het bestuur stimuleert tot verdere kwaliteitsverbetering.  Met een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg garandeert het bestuur de kwaliteit en de continuïteit van het aangeboden onderwijs.

Wat onderzoeken we bij het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie (kwaliteitscultuur)?

Bij het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie kijken we vooral of de sturing op kwaliteit op orde is. We onderzoeken dit aan de hand van een aantal standaarden die bij het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie horen.

Standaard Kwaliteitszorg (KA1)

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij voldoende op verbetering van de onderwijskwaliteit?

Standaard Kwaliteitscultuur (KA2)

Kent het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert zij transparant en integer?

Bij de standaard kwaliteitscultuur zijn cultuur en gedragselementen bepalend. Belangrijke componenten zijn de mate waarin:

  • het stelsel van kwaliteitszorg en het onderwijskundig leiderschap verankerd en herkenbaar is
  • voortdurende verbetering van professionaliteit in de organisatie plaatsvindt
  • Men op alle niveaus resultaatgericht is en aanspreekbaar op gemaakte afspraken
  • Er in gemeenschappelijkheid wordt gehandeld
  • Er ruimte is om te leren en te reflecteren.

Wij kijken daarbij of het bestuur handelt volgens de ‘Branchecode goed bestuur’.

Standaard Verantwoording en dialoog (KA3)

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van haar opleidingen? 

Wat is onze werkwijze?

Het vierjaarlijks onderzoek begint met een gesprek met het bestuur. Op basis van de informatie uit dit gesprek en op basis van informatie die bij de inspectie beschikbaar is, maken we een onderzoeksplan. In het onderzoeksplan  beschrijven wij welke gebieden en/of standaarden wij gaan onderzoeken. Het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie onderzoeken wij zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau van de opleidingen.

Kwaliteitszorg op opleidingsniveau

We onderzoeken kwaliteitszorg op opleidingsniveau om informatie te krijgen over de doorwerking van het kwaliteitszorgsysteem op de werkvloer. We verifiëren de informatie van het bestuur op het niveau van de opleidingen.

Per school/opleiding onderzoeken en beoordelen we minimaal één standaard uit het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie, en zorgen we ervoor dat over de verificatieonderzoeken heen alle standaarden van dit kwaliteitsgebied minstens één keer onderzocht en beoordeeld zijn. In het onderzoeksplan van het vierjaarlijks onderzoek beschrijven wij welke standaarden wij gaan onderzoeken en waarom.

Bij kwaliteitsonderzoek bij risico-opleidingen en bij onderzoek op verzoek bij goede opleidingen wordt het gehele kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie onderzocht en beoordeeld.

We werken vanuit verschillende invalshoeken om onze bevindingen goed te kunnen onderbouwen. We voeren gesprekken op verschillende niveaus van de instelling en doen lesobservaties. Bij de standaard verantwoording en dialoog spreken we in elk geval ook met de Raad van Toezicht, om te onderzoeken hoe de mogelijkheid tot tegenspraak is geregeld.

Het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie kunnen we ook onderzoeken naar aanleiding van gesignaleerde risico’s. Dat kan dus ook onafhankelijk van het vierjaarlijks onderzoek.