Financieel beheer

Het financiële toezicht op de bekostigde instellingen in het mbo bestaat uit toezicht op de financiële continuïteit, de doelmatigheid en op de rechtmatigheid. Het financieel toezicht is gericht op het bestuur van instellingen en dus niet op afzonderlijke opleidingen of vestigingen.

Lees meer over financieel toezicht.