Wat onderzoekt de inspectie in het mbo?

In het waarderingskader middelbaar beroepsonderwijs onderscheiden we zes kwaliteitsgebieden. Met het waarderingskader krijgen we zicht op de drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs voor studenten: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten en Examinering en diplomering), krijgen ze goed les (Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze gebieden geven de kern van het onderwijs weer zoals de student dat ontvangt.

De gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor de kwaliteit. We definiëren onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van de opleiding op deze gebieden.