Esther Deursen nieuwe directeur toezicht middelbaar beroepsonderwijs

Esther Deursen (53) start op 12 maart als de nieuwe directeur toezicht mbo bij de onderwijsinspectie. Ze werkt nu nog bij de inspectie Gezondheidszorg & Jeugd als programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein.

Esther is van huis uit politicologe. Ze begon haar loopbaan bij de VNG. Via functies bij de gemeenten Bussum en Rotterdam kwam ze 15 jaar geleden te werken op het ministerie van SZW. Daar was ze onder andere Hoofd Strategie en Communicatie bij de Inspectie Werk en Inkomen. Esther is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Voorburg.

Esther Deursen