Uitval en studievertraging studenten blijft beperkt door corona

Bij 20% van de niet-bekostigde instellingen stopten in de coronaperiode meer studenten met hun opleiding ten opzichte van vorige jaren; de instellingen geven aan dat dit door de corona-omstandigheden veroorzaakt werd. Ook zeggen instellingen dat meer studenten dan normaal tijdelijk hun opleidingen pauzeerden of langer over hun opleiding deden.

Er was wel verschil tussen de verschillende onderwijsvarianten. De studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of de overig onderwijs (ovo-)variant van een opleiding hadden over het algemeen minder moeite gemotiveerd te blijven dan studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol). De bbl- en ovo-studenten zijn al meer gewend aan zelfstandig en op afstand te leren. Ook is volgens de instellingen een duidelijk verschil merkbaar tussen studenten die al een opleiding volgden voor de coronaperiode en degenen die ten tijde van corona instapten. Deze laatsten bleven gemotiveerder doordat zij bewust kozen voor een opleiding terwijl zij wisten dat het mogelijk grotendeels digitaal zou zijn.

In hoeverre studenten gemotiveerd bleven als ze plotseling moesten omschakelen van fysiek onderwijs naar digitaal, dat blijkt heel wisselend. Sommige studenten vinden online les heel fijn, anderen komen juist beter uit de verf in een fysieke groep. Het algemene beeld is dat gemiddeld de motivatie gelijk is gebleven, maar wel op een andere manier verdeeld. Studenten die reizen lastig vinden of in wisselende diensten werken, ervoeren het als prettig dat ze vanuit huis de lessen konden volgen en geen tijd kwijt waren om naar een locatie te gaan. Er zijn ook studenten die het als bijkomend voordeel zien dat ze niet alleen taalvaardiger, maar ook digivaardiger werden. Daarentegen was het voor moeders met jonge kinderen soms lastiger om zich thuis te moeten concentreren. Sommige studenten verloren ook vanwege corona hun baan en kregen moeilijkheid hun opleiding te betalen.

Ook een afwisselend beeld was er in de aan- en afwezigheid van studenten bij de lessen. De meeste instellingen geven aan dat de aanwezigheid van studenten gelijk bleef, een enkele instelling meldt dat het digitaal moeilijker was de studenten bij de les te krijgen dan fysiek. Wel was het volgens de instellingen een uitdaging de studenten ook echt bij de les te houden. Een slechte internetverbinding of bijvoorbeeld afleiding in de thuissituatie door huisgenoten zorgden er voor dat het moeilijker was voor studenten met hun aandacht bij de les te blijven.

De zorgen van de studenten waren naar eigen zeggen van invloed op de motivatie. Die zorgen waren verschillend van aard.

Vraag aan studenten: Welke zorgen had je?

Er kon meer dan één van de onderstaande antwoorden worden gekozen.

  • Ik maakte me meer zorgen over mijn toekomst: 107 maal genoemd  (32%)
  • Ik maakte me zorgen dat ik via contacten op de opleiding anderen met corona besmette, bijvoorbeeld de mensen in mijn gezin of vriendenkring: 71 (21%)
  • Ik maakte me zorgen dat ik op de opleiding met corona besmet kon worden: 69 (21%)
  • Ik vond het niet prettig als docenten of studenten op de opleiding mondkapjes droegen: 50 (15%)
  • Ik vond het niet prettig als docenten of studenten op de opleiding géén mondkapjes droegen: 28 (8%)
  • Deze antwoorden passen niet bij mij: 134 (40%)