Meeste niet-bekostigde instellingen minder instroom tijdens coronaperiode

De instroom tijdens de corona-periode is bij 60% van de niet-bekostigde mbo-opleidingen achtergebleven ten opzichte van de periode voor corona. Bij 13% bleef het gelijk, terwijl 27% van de instellingen daarentegen aangeeft dat de instroom juist hoger is.

Extra inzet bij aanmelding of voorlichting aan eerstejaars studenten

De instellingen waar de instroom achter is gebleven, pleegden diverse extra inzet bij aanmelding of voorlichting aan eerstejaars studenten. Zo zetten zij in op extra campagnes via sociale media, boden ze de mogelijkheid om online lessen bij te wonen, gaven ze persoonlijke rondleidingen  (een-op-een) en ze intensiveerden het contact met de toeleverende scholen. Ondanks deze inspanningen merkt men dat het aantal inschrijvingen gemiddeld genomen achterblijft. Verder geven niet-bekostigde instellingen aan dat bij bepaalde type opleidingen docenten nu de overstap maken naar het bekostigd onderwijs, volgens hen omdat de bekostigde instellingen de docenten nu beter kunnen betalen dankzij de NPO-gelden.