Mbo-instellingen ervaren coronaperiode heel verschillend

Ongeveer de helft van de onderzochte niet-bekostigde mbo-instellingen geeft aan negatieve gevolgen te hebben ervaren in de coronaperiode. De instellingen noemen daarbij het vaakst dat zij een tijdlang opleidingsactiviteiten stop moesten zetten, ze melden omzetverlies, daling van instroom en problemen bij studenten zoals motivatieproblemen, psychische klachten en studievertraging. Wat studievertraging betreft geeft 33% van de studenten aan achter te lopen bij sommige vakken en 24% met de beroepspraktijkvorming, de stage.

Er waren daarnaast veel instellingen die al (groten)deels digitaal onderwijs aanboden; bij hen verliep de overgang naar het afstandsonderwijs soepel. Op andere plekken was een wat grotere investering in tijd en energie nodig. Dit heeft volgens die instellingen zijn vruchten afgeworpen, ook voor de langere termijn. Ook vermelden vier instellingen dat het aantal cursisten en/of gediplomeerden niet verschilt van andere jaren en dat de diplomawaarde is behouden. Twee instellingen binnen de zorgsector spreken zelfs over (een behoorlijke) groei.

Onderwijs anders ingericht

De instellingen geven daarnaast aan dat zij tijdens de coronaperiode het onderwijs anders inrichtten. Als voorbeelden noemen zij: buiten lesgegeven, een rooster per dag maken, kleinere klassen, meer zelfstandige opdrachten, aanpassing in de examinering en het verplaatsen van onderdelen of stages. Directies van drie instellingen stellen dat er meer maatwerk nodig was. Sommige studenten vonden het online onderwijs prettiger dan regulier onderwijs, terwijl anderen geen online les wilden of konden volgen of extra begeleiding nodig hadden en training in digitale vaardigheden.

Vraag aan directies: Welke negatieve gevolgen hebt u ervaren van de coronaperiode?

Er kon meer dan één antwoord worden gegeven.

  • Stopzetten van opleidingsactiviteiten: 32%
  • Motivatieproblemen bij studenten: 32%
  • Omzetverlies: 12%
  • Daling van instroom: 8%
  • Psychische klachten bij studenten:  8%
  • Studievertraging: 8%