Coronaperiode beïnvloedt examinering en diplomering

In hoeverre hadden de coronaomstandigheden gevolgen voor de examencommissie(s), voor hun borgende werkzaamheden, rol en positionering binnen de instellingen? Dat verschilt per instelling. Bij een derde van de instellingen in het onderzoek is er naar eigen zeggen niets veranderd, de examens en de borging zijn uitgevoerd zoals gebruikelijk, of er waren slechts kleine aanpassingen. Ruim de helft van de besturen voerde in de coronaperiode wel grotere wijzigingen door in het examineringsbeleid. Examens werden afgezegd, uitgesteld of juist naar voren gehaald.

Wijzigingen examineringsbeleid

De meest genoemde doorgevoerde maatregel (47%) is het digitaal afnemen van examens, waarbij er op afstand door de examencommissie werd meegeluisterd. Soms werden andere toetsvormen gebruikt, zoals het zogeheten Criterium Gericht Interview. Kappersscholen gaven bijvoorbeeld aan de modellen niet te wisselen of oefenhoofden te gebruiken.

Veel examencommissies waren drukker dan voorheen. De organisatie van aangepaste processen rondom examineren kostte voor veel examencommissies extra tijd, er was meer maatwerk nodig en er vond vaker overleg plaats. Een instelling noemde als positieve bijvangst dat de vele verzoeken die bij de examencommissie binnenkwamen leidden tot een efficiëntere werkwijze en een meer gestroomlijnd proces.

Studenten deden langer over het halen van diploma

Twee derde van de besturen geeft aan dat studenten langer gedaan hebben over het behalen van hun diploma als gevolg van de coronaomstandigheden.

Over de diplomawaarde maken de instellingen zich geen zorgen. Slechts een bestuur vreest dat de studenten mogelijk over een kam worden geschoren met minder goed opgeleide studenten van andere opleidingen, waardoor het veld ten onrechte zou kunnen denken dat ook zij niet goed zijn opgeleid.

Andere opmerkingen over examinering en diplomering betreffen de drukte op de werkvloer in de zorg (waardoor opdrachten niet op het beoogde niveau konden worden uitgevoerd), instellingen noemen het aanbieden van extra lessen, en ook zijn naar eigen zeggen meer fraudegevallen geconstateerd.