Extra inspanningen beperken achterstanden in ontwikkeling van studenten

Twee derde van de niet-bekostigde mbo-instellingen ondernam extra activiteiten in de corona-periode om de ontwikkeling van de studenten te blijven volgen. Bijvoorbeeld vaker een-op-een-overleg met studenten, of eerder en vaker opdrachten laten inleveren om zo de voortgang beter te kunnen volgen. Ook genoemd worden een groepsapp en een vast telefonisch inloopmoment bij de docent. Volgens veel instellingen hielden docenten naast extra aandacht voor de studie-ontwikkeling ook aandacht voor het welbevinden van de studenten.

Achterstanden vooral in praktijkvakken en beroepspraktijkvorming

43% van de instellingen geeft aan de indruk te hebben dat de coronaperiode heeft geleid tot achterstanden in de ontwikkeling van studenten. De zorg over deze achterstand heeft met name betrekking op de praktijkvakken en beroepspraktijkvorming. Ook geeft men aan dat studenten minder context gerelateerd hebben kunnen oefenen door het ontbreken van reƫle situaties. Instellingen namen verschillende maatregelen om deze achterstanden in te lopen. Instellingen noemen onder meer dat zij een zomerschool organiseerden, dat zij het rooster aanpasten waardoor studenten gemiste vakken weer in konden halen, of dat deadlines werden verschoven.

Veel studenten merkten dat de aandacht voor hun welbevinden anders was, bij een gedeelte was dit meer, bij een ander gedeelte juist minder dan voorheen.

Vraag aan studenten: Was er meer of minder aandacht voor jullie welbevinden?

  • Er was minder aandacht voor hoe je met elkaar omging: 36 maal genoemd (11%)
  • Er was meer aandacht voor hoe je met elkaar omging: 32 (10%)
  • Nee, het was gelijk: 94 (29%)
  • Dat weet ik niet: 161 (50%)