Documenten - Middelbaar beroepsonderwijs

185 documenten van Middelbaar beroepsonderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Welk taalniveau Nederlands geldt als minimum om het inburgeringsexamen te halen?

Vraag en antwoord

Over welk taalniveau moeten studenten beschikken om tot de opleiding te worden toegelaten?

Het meeste mbo-onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. De student moet dus over voldoende kennis van de Nederlandse taal ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling een zogenaamde ‘internationale schakelklas’ of ‘eerste opvang anderstaligen’ aanbieden, bijvoorbeeld aan leerlingen in de VO/mbo-leeftijd die behoefte hebben aan VO-onderwijs in een mbo-omgeving?

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling educatiemiddelen inzetten voor taaltrajecten?

Ja, als uw gemeente dit zo bij u inkoopt, mag dit. Maar let op: educatiemiddelen zijn bestemd voor niet-inburgeringplichtige ...

Vraag en antwoord

Mag een mbo-instelling een combinatie aanbieden van opleiding en inburgering?

Het is mogelijk om de beroepsopleiding tegelijkertijd te volgen met de inburgeringscursus en onderdelen van de inburgeringscursus ...

Vraag en antwoord

Een mbo-instelling verzorgt beroepsonderwijs. Maar kan een mbo-instelling ook (delen van) inburgeringscursussen verzorgen?

Mbo-instellingen kunnen als private activiteit inburgeringscursussen aanbieden. Inburgeringscursussen zijn een marktactiviteit en ...

Vraag en antwoord

Als statushouders geen diploma hebben gehaald in het voortgezet onderwijs, mogen ze dan alleen naar de entreeopleiding?

Voor mbo-opleidingen niveau 2 en hoger gelden vooropleidingseisen. Studenten moeten aan deze vooropleidingseisen voldoen om te ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als ik iemand na een toelatingsonderzoek heb toegelaten tot een hoger niveau (omdat de student niet aan de vooropleidingseisen voldeed) en de student valt uit? Mag deze terug naar de entreeopleiding?

We gaan er vanuit dat een student niet ten minste voldeed aan de vooropleidingseisen van de basisberoepsopleiding, maar op basis ...

Vraag en antwoord

Hoe bepaal ik het opleidingsniveau van de leerling?

Het opleidingsniveau van studenten op mbo-niveau kan worden getoetst door SBB. Indien er een onderwijsdocument aanwezig is, ...

Vraag en antwoord

Vallen statushouders onder de leerplicht?

Ja. Statushouders moeten zich houden aan dezelfde wet- en regelgeving als Nederlands ingezetenen. Ook voor statushouders geldt ...

Vraag en antwoord