Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de financiële gezondheid van kleinere mbo-instellingen. Dat zijn aan de ene kant kleine mbo-vakinstellingen die jongeren opleiden tot meubelbouwer of bijvoorbeeld instrumentmaker. Daarnaast vallen onder de kleinere instellingen vijftien kleinschalige regionale opleidingscentra (roc’s). Die hebben juist een breed aanbod aan opleidingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de financiële positie van de onderzochte instellingen momenteel gezond is. Er spelen op dit moment geen problemen die het voortbestaan van de instellingen bedreigen. De liquiditeit en de solvabiliteit van de kleinere mbo’s liggen zelfs iets boven dat van het gemiddelde in het mbo. Wel kan de financiële positie van vooral de kleinere roc’s onder druk komen te staan als de studentaantallen gaan dalen. De ontwikkelingen rond de krimp zullen de onderzochte instellingen gaan dwingen tot meer samenwerking. Tot slot blijkt de omvang van een instelling weinig te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs.