Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 1 augustus 2019 vervangt de versie van 1 juli 2018. Het bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. In het document ‘Staat van wijzigingen Onderzoekskaders 2019’ vindt u een overzicht van deze aanpassingen.