Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO)

Er is een wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de aanpassing van de inrichting van de Continuïteitsparagraaf en het opnemen van de verlangde informatie uit de notities Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. U kunt de officiële bekendmaking bekijken in de Staatscourant.